Visinski treset (sa niskim stepenom razlaganja)

Ekološki čist visinski treset (sa niskim stepenom razlaganja)

Osnovne informacije

Pakovanje: 250 l 5 000 l

Sastav: Treset - 100 %. Visinski treset se priprema deljenjem na frakcije prvobitnog treseta koji je dobijen freziranjem, što omogućava da se sačuva jedinstvena prirodna struktura visinskog treseta sa niskim stepenom razlaganja.

Hemijske karakteristike treseta:

Rok trajanja: neograničen

Rok garancije: 3 godine

Kontakt: Kontakt

Namena

Za poboljšanje strukture i malčiranje zemljišta , pejzažno uređenje, kao prostirka za životinje i živinu. Ekološki čist i ujednačen sastav. Primenju se kao osnova za pripremu hranljivih supstrata.

Korišćenje

Može se koristiti za različite biljne vrste, posebno za voće (koje zahteva zemljište sa kiselom reakcijom), povrće, travnjake i ukrasno bilje, koje se gaje na različitim zemljištima u polju ili zaštićenom prostoru, posebno na zemljištima sa manjim sadržajem organske materije i koja imaju alkalnu reakciju. Ravnomerno rasturanjem po celoj površini ili lokalno pre osnovne obrade zemjišta. Može se organo-mineralnih supstrata uz dodavanje odgovarajućih oplemenjivača.

Zahtev za ponudu: Visinski treset

Slike proizvoda

Sertifikati

Energentska vrednost

Tehničke karakteristike: 
  • Frakcije: 0-10, 0-20 , 10-20 i 20-40 mm;
  • Stepen razlaganja: 8 -10 %;;
  • Kiselost: 2,5-4,5 pH;
  • Sadržaj organske materije: 80-97 %;
  • Procenat pepela: max 10 %;
  • Procenat vlage od ukupne mase: max 60 %;.
  • Poroznost: 85-95 %;
  • Količina vlage: min 600 %;
  • Količina vazduha: 15-18 %..